Intensjonsavtalen

Den 6. desember 2016 undertegnet helse- og omsorgsminister Bent Høie og matbransjene en intensjonsavtale om et sunnere kosthold. Avtalen varer ut 2021. Samarbeidet mellom bransjen og helsemyndighetene skal både bidra til å nå de nasjonale målene for folkehelsepolitikken og å styrke konkurransekraften til mat- og drikkenæringen.

Et av innsatsområdene i avtalen er å øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent. Dette er i tråd med målsettingen i ny Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021. De andre innsatsområdene fokuserer på reduksjon av salt, sukker og mettet fett.

Bransjene innen frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat arbeider mot samme mål: Økt satsning på informasjon, tiltak og produktutvikling som kan bidra til at folk spiser mer av sunnere matvarer.

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund har signert avtalen, sitter i Koordineringsgruppen og leder arbeidet med innsatsområde 4; øke inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent innen 2021. Mange av Forbundets medlemmer har også forpliktet seg til å nå målene, gjennom å tilslutte seg avtalen.

I avtalen forplikter partene seg til å arbeide mot følgende felles mål:

  • At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.
  • At inntaket av sunne matvarer som frukt grønnsaker og fisk øker. Ler mer om avtalen her