Styret

Styret i NFGF velges årlig på Generalforsamling

For 2021/2022 består styret av:
Espen Gultvedt, Bama – leder
Andre Stoltenberg, Interfrukt – nestleder
Ottar Voll, Norfresh – styremedlem
Jarle Olsen, Eugen, styremedlem
Kurt Ove Høyland, G. Vervik, styremedlem

Arbeidsutvalget består av:
Espen Gultvedt, Bama – leder
Andre Stoltenberg, Interfrukt – nestleder
Ottar Voll, Norfresh – styremedlem

Styret i FGS velges årlig på Årsmøtet

For 2021/2022 består styret av:
Espen Gultvedt, Bama – leder
Andre Stoltenberg, Interfrukt – nestleder
Ottar Voll, Norfresh – styremedlem
Jarle Olsen, Eugen, styremedlem
Kurt Ove Høyland, G. Vervik, styremedlem