Ungt Entreprenørskap og #MerAv vil spre sunn matglede blant ungdom

Det er Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Norges sjømatråd og Baker – og Konditorbransjens Landsforening, som sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått dette samarbeidet som skal inspirere ungdom til å starte elevbedrifter som bygger på matglede, sunt kosthold og bærekraftmålene. Ungdom er en viktig målgruppe, og vi håper at dette samarbeidet kan skape en bevisstgjøring om kostvaner gjennom et engasjement hos ungdommen selv.

#MerAv GrovtGrøntogBlått er et samarbeid mellom norske helsemyndigheter og matbransjen for å nå målet om å øke befolkningens inntak av grove kornprodukt, frukt og grønt og sjømat med 20 prosent innen 2021.

Dette er et ambisiøst mål vi fortsatt er et stykke unna å nå. Ungt Entreprenørskap Norge er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap, økonomi og jobbtrening i skolen – fra barneskole til høyere utdanning.

Dette nye samarbeidet lanseres på webinaret #MerAv  – På lag med idretten onsdag 24. mars. Her vil adm.dir i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo fortelle mer om samarbeidet.

Påmelding til seminaret gjøres her.

Vi i Ungt Entreprenørskap er utrolig glade for å få #MerAv GrovtGrøntogBlått med på laget! Totalt gjennomfører ca. 14 000 elever hvert år programmet Elevbedrift i ungdomsskolen. Vi ser at når elevene selv får jobbe i praksis og lære gjennom å erfare, så er motivasjonen og engasjementet stort.

Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir. i Ungt Entreprenørskap Norge.

#MERAV – PÅ LAG MED IDRETTEN!

Onsdag 24. mars kl. 10.00 – 12.00 2021 avholdes webinaret: #MerAv – På lag med idretten

Bli med når #MerAv spiller på lag med idretten og setter fokus på hvordan man gjennom idretten kan gjøre det lettere å ta sunnere valg. Vi får også et innblikk i hvordan #MerAv kan spille på lag med ungdommen gjennom Ungt Entreprenørskap.

Programmet er klart og påmeldingen er fortsatt åpen:
https://events.provisoevent.no/nho/events/merav—paa-lag-med-idretten/register

2021 – FN’s Internasjonale år for frukt og grønt

2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønt.
FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat, skal lede arbeidet i samarbeid med andre relevante organisasjoner i FN systemet.

Markeringen av det internasjonale året for frukt og grønt er en unik mulighet til å rette oppmerksomheten mot den viktige rollen frukt og grønt har for ernæring, mattrygghet og helse, og i tillegg bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

Les mer om FN’s internasjonale år for frukt og grønt her

 • Helsefordelene ved å spise nok frukt og grønnsaker skal synliggjøres
 • Kampanjer for å fremme god helse og livsstil for alle skal gjennomføres
 • Redusere matsvinn i hele verdikjeden er viktig
 • Dele erfaringer med hverandre internasjonalt gir inspirasjon

Utmerkelser i arbeidet for sunnere kosthold

Bent Høye

Helse- og omsorgsdepartementet oppretter utmerkelser for aktører i matvarebransjen som har gjort en særlig innsats i arbeidet for bedre kosthold. Nominasjonen er åpen til 15. november 2020.

Gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har vi over flere år hatt et godt samarbeid med matvarebransjen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Nå vil vi hedre dem som gjør en særlig innsats for å utvikle sunnere matprodukter og oppfordre forbrukerne til å velge sunnere matvaner.

Det opprettes utmerkelser i to kategorier: Sunnere produkter blant matvarene som forbrukerne kjøper mye av, og påvirkning av forbrukeratferd gjennom sunnere markedsføring.

Les mer om utmerkelsene på Helsedirektoratet sine sider.

Nominasjonsprosessen åpner allerede i dag, og utmerkelsene deles ut
5. februar 2021, under finalearrangementet til Det Norske Måltid i Stavanger.

– Å få oss alle til å spise litt sunnere er en viktig oppgave, sier Høie.
– Bransjen har gjort en stor innsats for å redusere salt i matvarene og sukkerforbruket i Norge er betydelig redusert de siste årene, det er kjempebra. Samtidig inneholder norsk kosthold for mye mettet fett og vi spiser for lite fisk, grønnsaker, frukt og bær. Jeg håper at disse utmerkelsene kan inspirere matvareaktørene til å tenke nytt og bidra til et sunnere kosthold.

Les mer om Intensjonsavtalen.

Positivt med bransjeavtale for grøntbransjen

Grøntbransjen har jobbet fram en ny bransjeavtale som legger Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) til grunn som felles internkontroll for produksjonen på primærleddet. – Dette er svært positivt! Grøntbransjen har, som korn- og kjøttbransjen, nå fått på plass en bransjeavtale og KSL sine erfaringer med slike bransjeavtaler er gode, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Bransjeavtalen gjelder for norsk produksjon av bær, frukt, grønnsaker og potet. Avtalen bygger oppunder at etablert KSL skal være på plass for å kunne levere varer som går inn i verdikjeden. Hvert enkelt mottakssted – pakkeri eller terminal – vil derfor ha et mer aktivt forhold til KSL-statusen i sin dialog med produsentene og ved inntak av varer.

 • Etablert KSL hos produsent forutsetter en årlig egenrevisjon, at KSL-revisorer kan gjennomføre ekstern revisjon i sesong og at produsentene retter opp og lukker alle avvik innen gitt frist, sier Roterud.

Kornbransjen fikk på plass sin avtale i 2015 og kjøttbransjen fulgte opp i 2018. Avtalen bygger oppunder at produsentene fortsatt skal kunne forholde seg til kun ett kvalitetssystem, noe som kan sies å være unikt for Norge.

 • Ser vi utover landegrensene opplever utenlandske yrkesbrødre – og søstre at de ofte må forholde seg til flere kvalitetssystemer pga flere produksjoner og varemottakere, sier Roterud.

Avtalen skal i tillegg til internkontroll og et kontinuerlig forbedringsarbeid hos den enkelte produsent, bidra til dokumentasjon av god produksjonspraksis, gode rutiner og gode etiske forhold. Videre skal avtalen bygge tillit samt bidra til å utvikle et utvidet marked for norsk grøntproduksjon.

 • Bransjeavtalen legger til grunn at KSL er et viktig fundament for å synliggjøre en solid og god produksjon av norske grøntprodukter, avslutter Roterud.

Fakta bransjeavtalen

 • Bransjeavtalen utarbeides av næringen selv og kan ses på som en praktisk utdypning av regelverket.
 • Den knytter seg gjerne opp til en offentlig forskrift og beskriver god produksjonspraksis som oppfyller og gjerne er enda strengere enn forskriften.
 • Avtalen beskriver plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje.
 • Varemottakerne underskriver retningslinjen og forplikter seg dermed til å følge den opp i egne verdikjeder.

#MerAv på tallerken

Det er mye du bør spise mindre av, men også noe du bør spise mer av.
Bli med #MerAv inn i et nytt tiår! Bli med når Helsedirektoratet lanserer #MerAv kampanjen 2020. Bli inspirert av Kokkelandslaget og Bocuse d’Or. Få med deg siste nytt om barns spisevaner, og hvordan sunn mat og fysisk aktivitet bidrar til bedre læring. Bli med å bygge merkevaren #MerAv!

#MerAv på tallerken – Veien til et sunnere kosthold!
Usunt kosthold er den viktigste risikofaktoren for tidlig død som følge av ikke smittsomme sykdommer i Norge, og fører til sykdom og redusert livskvalitet. Helsedirektoratet har beregnet den totale samfunnskostnaden knyttet til usunt kosthold til 154 milliarder kroner årlig.

En systematisk gjennomgang som oppsummerer hva man vet om sammenhengen mellom konsum av ulike matvarer og helse, gjennomført av Nasjonalt råd for ernæring, resulterte i kostrådet om at vi skal ha et variert kosthold bestående av mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk.

Ved å spise mer grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat, får du et mer bærekraftig kosthold som bidrar til bedre helse.

#MerAv – Unikt samarbeid mellom myndigheter og matbransje.
Målet om å øke inntaket av grovt, grønt og blått, er en del av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, en avtale helsemyndighetene skrev med matbransjen i 2016. For at målsetningen skal nås, må det være et tett samarbeid mellom eier av kampanjen og bransjene.
Her stimulerer både helsemyndighetene og matbransjen til kampanjer som skal bidra til at vi spiser mer av det som er godt for helsen og bærekraft.
Sammen klarer vi dette bedre enn om vi må løse dette hver for oss, og samarbeidet mellom næringsliv og helsemyndighetene om bedre folkehelse har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Det viser at dette samarbeidet har noe unikt over seg.

Hva gjør #MerAv på SMAK 2020?
Vi arrangerer inspirasjonsseminaret #MerAv på tallerken, onsdag 4. mars kl. 12.00. Her vil årets #MerAv kampanje bli lansert. Både Kokkelandslaget og Bocuse d’Or skal inspirere med interessante innlegg. Det nyeste innen forskning på barns spisevaner blir presentert, og vi får et innblikk i hvordan sunn mat og fysisk aktivitet bidrar til bedre læring. Bli med å bygge merkevaren #MerAv!

Påmelding til seminaret #MerAv på tallerken ›› 
Les mer om seminaret ››

Bak seminaret står Baker- og konditorbransjens landsforening, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Sjømat Norge og Helsedirektoratet. De tre bransjeaktørene samarbeider med myndighetene om innsatsområde 4 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold: Å øke befolkningens inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Her jobber hele verdikjeden sammen for en bedre folkehelse!

#MerAv standen finner du i Glassgaten på plass F-01. Her vil du få nyttig informasjon om arbeidet med Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, og mulighet for å bli en del av dette arbeidet.

Delta i vår #MerAv konkurranse på Instagram. Her vil det kåres en vinner for hver av dagene Smakmessen er åpen, og vi forventer inspirerende, kreative og flotte bilder tagget med #MerAv.

Følg gjerne #MerAv i sosiale medier og bli med på vår Instagramkonkurranse under SMAK 2020!
Facebook
Instagram

Hva nå, #MerAv?

#MerAv-samarbeidet er ute av spedbarnsfasen. Det er på tide å gjøre opp status og se nærmere på hvordan det kan vokse videre. Derfor har vi denne gangen invitert store og innflytelsesrike foredragsholdere som Ikea, Google, Orkla, Coor og Anita Krohn Traaseth for å inspirere oss i det videre arbeidet.

Neste seminar om #MerAv-arbeidet vil du garantert ikke gå glipp av!

Vedlagt er invitasjonen til #MerAv seminar torsdag 17.10. kl. 08.30-15.00 i Næringslivets Hus.

Påmelding innen 10.10. 2019 #MerAv seminar 17.10.2019

Etter felles program for alle og lunsj inspirert av #MerAv grovt, grønt og blått, avslutter vi med sektorvise møter fra 13-15, som for grøntsektoren har følgende spennende program:

 • 5aday Europe 2019
  • Tore Angelsen, Analysesjef/Prosjektleder, OFG
 • Introduksjon og løypemelding fra regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren 
  • Anita Krohn Traaseth, Leder av regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren hos LMD
 • Nytt kommunikasjonskonsept i regi av OFG
  • Guttorm Rebnes, Direktør, OFG
 • Innspill til ny #MerAv kampanje i 2020
  • Lansering på SMAK 2020

Europatat Congress 2019 – en suksess

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund var vertskap da over 100 deltakere fra 15 forskjellige land var samlet for å delta på Europatat Congress 2019. For første gang var kongressen lagt til Norge, og temaet var: «The timeless potato: A dynamic an innovative Food».


Europatat Congress 2019. Innledere (fra høyre): Espen Gultvedt (BAMA), Ingeborg Flønes (Hoff) og Marianne Borgen (ordfører Oslo). Foto: NGFG

Europatat Congress 2019 – En unik og vellykket begivenhet for potetsektoren

Med 50 medlemsbedrifter i 21 europeiske land samler Europatat – European Potato Trade Associationnasjonale foreninger og selskaper involvert i handel med potet fra hele Europa. Hvert år arrangeres Europatat Congress som består av komitèmøter, generalforsamling, konferanse og fagtur.

Potetens bærekraft og gode bidrag innen sirkulær økonomi

Europatat Congress 2019 har, gjennom sitt fokus på potetsektorens mange ressurser innen innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi fått særdeles positiv tilbakemelding, og det påpekes høy kvalitet på foreleserne som leverte innovative, engasjerende og inspirerende innlegg. 

13. juni åpnet Gilles Fontaine, Europatats president, selve kongressen: «Europatat Congress er blitt en nøkkeldato for potetsektoren i Europa, og denne utgaven i Norge viser den voksende betydningen av å samarbeide i et globalisert marked».  

Gjennom formiddagen fremhevet Marianne Borgen, Ordfører i Oslo, betydningen av bærekraft og hvordan poteter er en viktig ingrediens for en grønn fremtid. Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke ga under sitt innlegg, et innblikk i dagens internasjonale handelspolitikk sett fra et norsk perspektiv: «Handel må svare på dagens utfordringer som økt verdens befolkning, land- og vannmangel og klimaendringer».

Videre viste den norske potetsektoren hvordan den har tilpasset seg forbrukernes krav til helse, bærekraft og «convenience». Ingeborg Flønes, administrerende direktør i HOFF SA, demonstrerte hvordan man lykkes med å drive en sirkulær økonomi innenfor potetsektoren; mens Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel, viste hvordan man relaterer seg til forbrukerne og lærer neste generasjon.

Kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter» er den del av den globale kampanjen «Imagine a world without potatoes». Hovedaktivitetene i den norske kampanjen ble  presentert av Borghild Glorvigen, prosjektleder Fagforum Potet. 

Hvordan lede i skiftende tider

Ettermiddagsøkten ble åpnet med dagens «key note speaker» Anita Krohn Traaseth, som ga en inspirerende tale om hvordan man kan lede i skiftende tider. Som tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge fremhevet Anita Krohn Traaseth viktigheten av innovasjon, lederskap og bærekraft, som går hånd i hånd.  

Flere norske bidrag

Under dagene i Oslo, fikk deltakerne også høre interessante innlegg fra Maarud, Mattilsynet, Grønt Punkt Norge og flere internasjonale innledere. Et høydepunkt var også besøket og omvisningen på Arcus som også ga en fin inngang på innlegget fra Ingeborg Flønes, Hoff (se over). Besøket ble avsluttet med en båttur på Oslofjorden som ga rom for gode diskusjoner og knytting av nye kontakter.

Utdrag fra oppsummeringen

Ved avslutningen av Europatat Congress 2019, oppsummerte Raquel Izquierdo de Santiago, administrerende direktør for Europatat, dagen: «Etter dagens inspirerende presentasjoner kan vi konkludere med at innovasjon ikke kan overse bærekraft, og at bærekraft kan ikke overse innovasjon.»

For mer informasjon om foreleserne og deres presentasjoner, vennligst besøk europatatcongress.eu.

Europatat Congress, Oslo 12. – 14. juni 2019

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund er medarrangør når Europatat – European Potato Trade Association avholder sin årlige kongress i Oslo 12. – 14. juni 2019,.

Årets Europatat Congress har fått tittelen “The timeless potato: A dynamic and innovative food”

Europatat har mer enn 50 medlemsbedrifter i 21 europeiske land og samler både nasjonale foreninger og selskaper involvert i handel med potet fra hele Europa. Normalt deltar rundt 100+ delegater på disse årlige møtene.

Kongressen er lagt til Holmenkollen Park Hotell, med 6 ulike komitèmøter onsdag og konferansen torsdag. I tillegg til et godt faglig program, er den sosiale «networkingen» lagt til Arcus, Festningen restaurant og Oslofjorden.

12. – 14. juni 2019 vil altså store deler av potetindustrien i Europa samles i Norge for å snakke om potet, og ikke minst høre om det unike ved det norske potetmarkedet.

Vil du også være med?

Påmeldingen er åpen, og du finner mer informasjon på https://europatatcongress.eu/, denne oppdateres fortløpende og de de ulike foredragsholderne vil bli presentert om kort tid.

Workshop 5 #MerAv

Det er åpnet for påmelding til Workshop 5 i arbeidet med Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold #mergrovtgrøntogblått

Dato: 12. mars 2019 kl. 09:00 – 15:00
Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo, Oslo
Vi starter med felles program frem til lunsj og avslutter med sektorvise møter.
Ingen deltakeravgift.

Sektormøte frukt og grønt:
Freshfel Europe (European Fresh Produce Association) har ledet et arbeid i forbindelse med EU’s helsepolitiske plattform. Nicola Pisano fra Freshfel kommer og forteller om resultatet og videre planer for arbeidet som har fått tittelen «Stimulating fresh fruit and vegetable consumption for healthier European consumers». Vi får også høre om muligheter for mersalg til matpakka, om poteten som går fra taust til trendy og vi får høre om den digitale matkonkurransen «Lag din egen lunsj» som engasjerer 30 000 ungdommer.

Påmelding innen 05.03.2019: https://response.questback.com/helsedirektoratet/wsjh3eohzd