Historie

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund ble stiftet den 19. mars 2007.
Forbundets 100-årige historie er nedfelt i boks form og gjenspeiler historien i grøntbransjen sett fra Forbundets perspektiv.

Jubileumsboken «Fruktbart Samarbeid i 100 år med Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund»  kan kjøpes for kr 300,- per eksemplar.

Her kan du lese om Forbundets første år, om de harde trettiåra, situasjonen under annen verdenskrig, importen etter krigen, utviklingen i handelen med frukt og grønt, grossistenes organisasjoner, internasjonal handel og samarbeid, emballasje og logistikk, næringspolitikken og konkurransen; og du kan lese om det sosiale i bransjen.