INTENSJONSAVTALEN FOR ET SUNNERE KOSTHOLD FORLENGES

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er forlenget til 2025. Vi skal sammen med myndighetene jobbe aktivt for å fremme økt konsum av frukt, grønt, grovt og sjømat, samt mindre mettet fett, sukker og salt. 

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen – næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen. Helsedirektoratet har sekretariatet for samarbeidet.

Hovedmål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i takt med myndighetenes anbefalinger.

Sjømat Norge ,Virke, NHO Mat og drikke, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, NHO reiseliv og NHO Service og handel, signerte ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold med Helsemyndighetene.

– Mange ønsker å spise sunt, men trenger hjelp til å gjøre valgene. Jeg gleder meg til en ny avtaleperiode, og er spent på å se hva vi vil få til av resultater, uttalte helseminister Ingvild Kjekol under signeringsarrangementet til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. 

Vil øke andelen som følger kostholdsrådene

Avtalen er en re-signering etter at avtalen ble opprettet i 2016. Den nye avtalen strekker seg til 2025, og har som mål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i takt med myndighetenes anbefalinger.  

Linda Granlund i Helsedirektoratet innledet seminaret. Hun viste til de nasjonale folkehelsemålene, og målene som ligger om at Norge skal være blant de tre landene med høyest levealder.  

– Et sunt kosthold er en viktig nøkkel for å oppnå dette, og vi vet at kosthold og folkehelse er tett knyttet til hverandre, sier Granlund. 

Vil målrette arbeidet mot unge 

Det er av stor betydning at tiltakene for å innarbeide gode kostholdsvaner gjøres i ung alder. 

Innsats mot barn og unge har vist seg å være det mest effektfulle, da det er vanskeligere å endre kostholdsvaner for voksne personer. Vi har en jobb å gjøre, samtidig er det gledelig å se initiativet til Ungt Entreprenørskap og hva både selskap og leverandører selv har gjort av grep på produktinnovasjon.

Andelen som har tillit til kostrådene, er på 73 prosent. Helsedirektoratet jobber for at tilliten til kostrådene skal være så god som mulig. 

Kostholdsarbeidet må bli bedre kjent dersom man skal lykkes med målsetningen om 20 prosents oppgang for frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat. Det er ingen quick-fix, så vi må jobbe på flere fronter.

Videreføring av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold vil fortsette i fire nye år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Avtalen ble signert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsorganisasjonene i matbransjen tirsdag den 1. juni.

Mange av dere er allerede parter i samarbeidet og vi oppfordrer nå alle våre medlemmene til å signere nye tilslutningsavtaler.

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part. Målet for innsatsområde 4 er uendret, 20 % økning for grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat.

NFGF er behjelpelig med tilrettelegging av avtalen og å få Høies signatur på avtalen, så gi beskjed om dere ønsker å signere tilslutningsavtalen så ordner vi med oppsett klart for signering. Mal for avtalen finner du her.

Vi håper at så mange som mulig blir med i det videreførte folkehelsesamarbeidet gjennom å signere en tilslutningsavtale for 2022-2025. Alle virksomheter, både de små og de store, er viktige bidragsytere for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Sammen kan vi nå målet om å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd.

Les mer om intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold på Helsedirektoratets nettsider og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Samarbeid gir resultater – signerer ny avtale for sunnere kosthold

Helse- og omsorgsminister Bent Høie signerte 1. juni ny avtale om sunnere mat med næringslivet, og forlenger dermed samarbeidet med næringen om å tilrettelegge for et sunnere kosthold.

– Jeg er veldig glad for at vi sammen med næringslivet fortsetter det gode samarbeidet vi har på kostholdsområdet med en revidert intensjonsavtale for et sunnere kosthold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Vi ser at nye og sunnere produkter er lansert, og innholdet av tilsatt sukker og salt er redusert i flere produkter.

Intensjonsavtalen er en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen – næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen. Helsedirektoratet har sekretariatet for samarbeidet.

Målet er å samarbeide om å tilrettelegge for et sunnere kosthold, samt bidra til at de overordnede målene innenfor folkehelsepolitikken nås. Nåværende avtale ble signert i 2016 og har varighet til utgangen av 2021. Avtalen er nå reforhandlet og varer ut 2025.

Det er bransjeorganisasjonene som undertegner avtalen 1. juni, mens andre aktører signerer en tilslutningsavtale til denne. Ikke alle innsatsområdene under intensjonsavtalen er relevante for alle aktørene. I tilslutningsavtalen kan aktørene forplikte seg til de innsatsområdene som er relevante for dem.

– Jeg ønsker å få med enda flere aktører i arbeidet for et sunnere kosthold, og oppfordrer alle i matvarebransjen til å signere tilslutningsavtalen, sier Høie.

Helseminister Bent Høie signerer intensjonsavtalen på et digitalt møte med næringslivsgruppa.
Helseminister Bent Høie signerer intensjonsavtalen på et digitalt møte med næringslivsgruppa. Foto: HOD

Hva er oppnådd så langt?

Det er lagt ned mye godt arbeid under de ulike innsatsområdene i intensjonsavtalen, og over 100 aktører har signert avtalen. Nye og sunnere produkter lansert. Det er eksperimentert med hvordan plassering påvirker salget i butikk, det er gjennomført målrettede informasjonskampanjer for å stimulere til sunnere valg, og det er arrangert seminarer for å dele kunnskap og erfaringer med arbeidet.

Når det gjelder målet om å redusere tilsatt sukker, er målet for inneværende avtaleperioden nådd med god margin, og det er indikasjoner på at saltinntaket er på vei ned. Arbeidet med å redusere innholdet av mettet fett i kosten har vist seg å være noe vanskeligere, og målsettingen om økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk er ikke nådd.

– Selv om det er lagt ned mye godt arbeid i de ulike innsatsområdene, er vi ikke helt i mål. Jeg opplever imidlertid at bransjen har sunnhet og helse svært høyt på agendaen, og er sitt samfunnsansvar bevisst. Jeg har stor tro på at vi sammen kan finne tiltak for å komme nærmere målet for reduksjon av mettet fett og økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, fortsetter Høie.

Sunnere kosthold krever samarbeid

– Utfordringene med usunt kosthold kan ikke møtes i en sektor alene. Derfor er dette samarbeidet så viktig, fortsetter Bent Høie.

– Vi mener at et forpliktende samarbeid mellom myndighetene og matbransjen er den beste løsningen for å legge til rette for sunnere kosthold og bedre folkehelsen. Avtalen er høyt prioritert i mat- og drikkeindustrien. Resultatene fra den første avtaleperioden viser at vi oppnår mer for folkehelsen ved å samarbeide fremfor å arbeide hver for oss, sier Petter Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Den reviderte avtalen bygger på det gode arbeidet som er gjort i inneværende avtaleperiode. De samme innsatsområder videreføres og avtalen skal blant annet levere på:

 • Reduksjon av saltinnhold i næringsmidler og matretter
  • Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 7 g pr. dag innen 2025. Partene skal i medhold av denne avtalen bidra til at dette målet nås.
 • Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og matretter
  • Partene har som mål at kostens innhold av tilsatt sukker er redusert til 10 energiprosent innen 2025
 • Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og matretter
  • Partene har som mål at kostens innhold av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2025
 • Øke befolkningens forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk med 20 % innen 2025
 • Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker.
 • Overvåking av måloppnåelse som angitt i avtalen.

Nye utmerkelser for godt arbeid under intensjonsavtalen

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet utmerkelser for aktører i matvarebransjen som har gjort en særlig innsats i arbeidet for sunnere kosthold. De første prisene ble delt ut i januar 2021. TINE vant i kategorien for sunnere produkter med mindre fett i melk og MENY vant i kategorien for sunnere markedsføring med markedsføringsaktiviteter for økt fiskeforbruk. Utmerkelsene ble tatt godt imot og vi gjentar derfor utdelingen

Helsedirektoratet vil etter sommerferien legge ut invitasjon om nominasjon for 2022 på sine nettsider.

Les mer om internsjonsavtalen på Helsedirektoratets sider.

Ungt Entreprenørskap og #MerAv vil spre sunn matglede blant ungdom

Det er Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Norges sjømatråd og Baker – og Konditorbransjens Landsforening, som sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått dette samarbeidet som skal inspirere ungdom til å starte elevbedrifter som bygger på matglede, sunt kosthold og bærekraftmålene. Ungdom er en viktig målgruppe, og vi håper at dette samarbeidet kan skape en bevisstgjøring om kostvaner gjennom et engasjement hos ungdommen selv.

#MerAv GrovtGrøntogBlått er et samarbeid mellom norske helsemyndigheter og matbransjen for å nå målet om å øke befolkningens inntak av grove kornprodukt, frukt og grønt og sjømat med 20 prosent innen 2021.

Dette er et ambisiøst mål vi fortsatt er et stykke unna å nå. Ungt Entreprenørskap Norge er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap, økonomi og jobbtrening i skolen – fra barneskole til høyere utdanning.

Dette nye samarbeidet lanseres på webinaret #MerAv  – På lag med idretten onsdag 24. mars. Her vil adm.dir i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo fortelle mer om samarbeidet.

Påmelding til seminaret gjøres her.

Vi i Ungt Entreprenørskap er utrolig glade for å få #MerAv GrovtGrøntogBlått med på laget! Totalt gjennomfører ca. 14 000 elever hvert år programmet Elevbedrift i ungdomsskolen. Vi ser at når elevene selv får jobbe i praksis og lære gjennom å erfare, så er motivasjonen og engasjementet stort.

Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir. i Ungt Entreprenørskap Norge.

#MERAV – PÅ LAG MED IDRETTEN!

Onsdag 24. mars kl. 10.00 – 12.00 2021 avholdes webinaret: #MerAv – På lag med idretten

Bli med når #MerAv spiller på lag med idretten og setter fokus på hvordan man gjennom idretten kan gjøre det lettere å ta sunnere valg. Vi får også et innblikk i hvordan #MerAv kan spille på lag med ungdommen gjennom Ungt Entreprenørskap.

Programmet er klart og påmeldingen er fortsatt åpen:
https://events.provisoevent.no/nho/events/merav—paa-lag-med-idretten/register

2021 – FN’s Internasjonale år for frukt og grønt

2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønt.
FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat, skal lede arbeidet i samarbeid med andre relevante organisasjoner i FN systemet.

Markeringen av det internasjonale året for frukt og grønt er en unik mulighet til å rette oppmerksomheten mot den viktige rollen frukt og grønt har for ernæring, mattrygghet og helse, og i tillegg bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

Les mer om FN’s internasjonale år for frukt og grønt her

 • Helsefordelene ved å spise nok frukt og grønnsaker skal synliggjøres
 • Kampanjer for å fremme god helse og livsstil for alle skal gjennomføres
 • Redusere matsvinn i hele verdikjeden er viktig
 • Dele erfaringer med hverandre internasjonalt gir inspirasjon

Utmerkelser i arbeidet for sunnere kosthold

Bent Høye

Helse- og omsorgsdepartementet oppretter utmerkelser for aktører i matvarebransjen som har gjort en særlig innsats i arbeidet for bedre kosthold. Nominasjonen er åpen til 15. november 2020.

Gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har vi over flere år hatt et godt samarbeid med matvarebransjen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Nå vil vi hedre dem som gjør en særlig innsats for å utvikle sunnere matprodukter og oppfordre forbrukerne til å velge sunnere matvaner.

Det opprettes utmerkelser i to kategorier: Sunnere produkter blant matvarene som forbrukerne kjøper mye av, og påvirkning av forbrukeratferd gjennom sunnere markedsføring.

Les mer om utmerkelsene på Helsedirektoratet sine sider.

Nominasjonsprosessen åpner allerede i dag, og utmerkelsene deles ut
5. februar 2021, under finalearrangementet til Det Norske Måltid i Stavanger.

– Å få oss alle til å spise litt sunnere er en viktig oppgave, sier Høie.
– Bransjen har gjort en stor innsats for å redusere salt i matvarene og sukkerforbruket i Norge er betydelig redusert de siste årene, det er kjempebra. Samtidig inneholder norsk kosthold for mye mettet fett og vi spiser for lite fisk, grønnsaker, frukt og bær. Jeg håper at disse utmerkelsene kan inspirere matvareaktørene til å tenke nytt og bidra til et sunnere kosthold.

Les mer om Intensjonsavtalen.

Positivt med bransjeavtale for grøntbransjen

Grøntbransjen har jobbet fram en ny bransjeavtale som legger Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) til grunn som felles internkontroll for produksjonen på primærleddet. – Dette er svært positivt! Grøntbransjen har, som korn- og kjøttbransjen, nå fått på plass en bransjeavtale og KSL sine erfaringer med slike bransjeavtaler er gode, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Bransjeavtalen gjelder for norsk produksjon av bær, frukt, grønnsaker og potet. Avtalen bygger oppunder at etablert KSL skal være på plass for å kunne levere varer som går inn i verdikjeden. Hvert enkelt mottakssted – pakkeri eller terminal – vil derfor ha et mer aktivt forhold til KSL-statusen i sin dialog med produsentene og ved inntak av varer.

 • Etablert KSL hos produsent forutsetter en årlig egenrevisjon, at KSL-revisorer kan gjennomføre ekstern revisjon i sesong og at produsentene retter opp og lukker alle avvik innen gitt frist, sier Roterud.

Kornbransjen fikk på plass sin avtale i 2015 og kjøttbransjen fulgte opp i 2018. Avtalen bygger oppunder at produsentene fortsatt skal kunne forholde seg til kun ett kvalitetssystem, noe som kan sies å være unikt for Norge.

 • Ser vi utover landegrensene opplever utenlandske yrkesbrødre – og søstre at de ofte må forholde seg til flere kvalitetssystemer pga flere produksjoner og varemottakere, sier Roterud.

Avtalen skal i tillegg til internkontroll og et kontinuerlig forbedringsarbeid hos den enkelte produsent, bidra til dokumentasjon av god produksjonspraksis, gode rutiner og gode etiske forhold. Videre skal avtalen bygge tillit samt bidra til å utvikle et utvidet marked for norsk grøntproduksjon.

 • Bransjeavtalen legger til grunn at KSL er et viktig fundament for å synliggjøre en solid og god produksjon av norske grøntprodukter, avslutter Roterud.

Fakta bransjeavtalen

 • Bransjeavtalen utarbeides av næringen selv og kan ses på som en praktisk utdypning av regelverket.
 • Den knytter seg gjerne opp til en offentlig forskrift og beskriver god produksjonspraksis som oppfyller og gjerne er enda strengere enn forskriften.
 • Avtalen beskriver plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje.
 • Varemottakerne underskriver retningslinjen og forplikter seg dermed til å følge den opp i egne verdikjeder.

#MerAv på tallerken

Det er mye du bør spise mindre av, men også noe du bør spise mer av.
Bli med #MerAv inn i et nytt tiår! Bli med når Helsedirektoratet lanserer #MerAv kampanjen 2020. Bli inspirert av Kokkelandslaget og Bocuse d’Or. Få med deg siste nytt om barns spisevaner, og hvordan sunn mat og fysisk aktivitet bidrar til bedre læring. Bli med å bygge merkevaren #MerAv!

#MerAv på tallerken – Veien til et sunnere kosthold!
Usunt kosthold er den viktigste risikofaktoren for tidlig død som følge av ikke smittsomme sykdommer i Norge, og fører til sykdom og redusert livskvalitet. Helsedirektoratet har beregnet den totale samfunnskostnaden knyttet til usunt kosthold til 154 milliarder kroner årlig.

En systematisk gjennomgang som oppsummerer hva man vet om sammenhengen mellom konsum av ulike matvarer og helse, gjennomført av Nasjonalt råd for ernæring, resulterte i kostrådet om at vi skal ha et variert kosthold bestående av mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk.

Ved å spise mer grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat, får du et mer bærekraftig kosthold som bidrar til bedre helse.

#MerAv – Unikt samarbeid mellom myndigheter og matbransje.
Målet om å øke inntaket av grovt, grønt og blått, er en del av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, en avtale helsemyndighetene skrev med matbransjen i 2016. For at målsetningen skal nås, må det være et tett samarbeid mellom eier av kampanjen og bransjene.
Her stimulerer både helsemyndighetene og matbransjen til kampanjer som skal bidra til at vi spiser mer av det som er godt for helsen og bærekraft.
Sammen klarer vi dette bedre enn om vi må løse dette hver for oss, og samarbeidet mellom næringsliv og helsemyndighetene om bedre folkehelse har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Det viser at dette samarbeidet har noe unikt over seg.

Hva gjør #MerAv på SMAK 2020?
Vi arrangerer inspirasjonsseminaret #MerAv på tallerken, onsdag 4. mars kl. 12.00. Her vil årets #MerAv kampanje bli lansert. Både Kokkelandslaget og Bocuse d’Or skal inspirere med interessante innlegg. Det nyeste innen forskning på barns spisevaner blir presentert, og vi får et innblikk i hvordan sunn mat og fysisk aktivitet bidrar til bedre læring. Bli med å bygge merkevaren #MerAv!

Påmelding til seminaret #MerAv på tallerken ›› 
Les mer om seminaret ››

Bak seminaret står Baker- og konditorbransjens landsforening, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Sjømat Norge og Helsedirektoratet. De tre bransjeaktørene samarbeider med myndighetene om innsatsområde 4 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold: Å øke befolkningens inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Her jobber hele verdikjeden sammen for en bedre folkehelse!

#MerAv standen finner du i Glassgaten på plass F-01. Her vil du få nyttig informasjon om arbeidet med Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, og mulighet for å bli en del av dette arbeidet.

Delta i vår #MerAv konkurranse på Instagram. Her vil det kåres en vinner for hver av dagene Smakmessen er åpen, og vi forventer inspirerende, kreative og flotte bilder tagget med #MerAv.

Følg gjerne #MerAv i sosiale medier og bli med på vår Instagramkonkurranse under SMAK 2020!
Facebook
Instagram

Hva nå, #MerAv?

#MerAv-samarbeidet er ute av spedbarnsfasen. Det er på tide å gjøre opp status og se nærmere på hvordan det kan vokse videre. Derfor har vi denne gangen invitert store og innflytelsesrike foredragsholdere som Ikea, Google, Orkla, Coor og Anita Krohn Traaseth for å inspirere oss i det videre arbeidet.

Neste seminar om #MerAv-arbeidet vil du garantert ikke gå glipp av!

Vedlagt er invitasjonen til #MerAv seminar torsdag 17.10. kl. 08.30-15.00 i Næringslivets Hus.

Påmelding innen 10.10. 2019 #MerAv seminar 17.10.2019

Etter felles program for alle og lunsj inspirert av #MerAv grovt, grønt og blått, avslutter vi med sektorvise møter fra 13-15, som for grøntsektoren har følgende spennende program:

 • 5aday Europe 2019
  • Tore Angelsen, Analysesjef/Prosjektleder, OFG
 • Introduksjon og løypemelding fra regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren 
  • Anita Krohn Traaseth, Leder av regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren hos LMD
 • Nytt kommunikasjonskonsept i regi av OFG
  • Guttorm Rebnes, Direktør, OFG
 • Innspill til ny #MerAv kampanje i 2020
  • Lansering på SMAK 2020