2021 – FN’s Internasjonale år for frukt og grønt

2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønt.
FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat, skal lede arbeidet i samarbeid med andre relevante organisasjoner i FN systemet.

Markeringen av det internasjonale året for frukt og grønt er en unik mulighet til å rette oppmerksomheten mot den viktige rollen frukt og grønt har for ernæring, mattrygghet og helse, og i tillegg bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

Les mer om FN’s internasjonale år for frukt og grønt her

  • Helsefordelene ved å spise nok frukt og grønnsaker skal synliggjøres
  • Kampanjer for å fremme god helse og livsstil for alle skal gjennomføres
  • Redusere matsvinn i hele verdikjeden er viktig
  • Dele erfaringer med hverandre internasjonalt gir inspirasjon