Europatat Congress 2019 – en suksess

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund var vertskap da over 100 deltakere fra 15 forskjellige land var samlet for å delta på Europatat Congress 2019. For første gang var kongressen lagt til Norge, og temaet var: «The timeless potato: A dynamic an innovative Food».


Europatat Congress 2019. Innledere (fra høyre): Espen Gultvedt (BAMA), Ingeborg Flønes (Hoff) og Marianne Borgen (ordfører Oslo). Foto: NGFG

Europatat Congress 2019 – En unik og vellykket begivenhet for potetsektoren

Med 50 medlemsbedrifter i 21 europeiske land samler Europatat – European Potato Trade Associationnasjonale foreninger og selskaper involvert i handel med potet fra hele Europa. Hvert år arrangeres Europatat Congress som består av komitèmøter, generalforsamling, konferanse og fagtur.

Potetens bærekraft og gode bidrag innen sirkulær økonomi

Europatat Congress 2019 har, gjennom sitt fokus på potetsektorens mange ressurser innen innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi fått særdeles positiv tilbakemelding, og det påpekes høy kvalitet på foreleserne som leverte innovative, engasjerende og inspirerende innlegg. 

13. juni åpnet Gilles Fontaine, Europatats president, selve kongressen: «Europatat Congress er blitt en nøkkeldato for potetsektoren i Europa, og denne utgaven i Norge viser den voksende betydningen av å samarbeide i et globalisert marked».  

Gjennom formiddagen fremhevet Marianne Borgen, Ordfører i Oslo, betydningen av bærekraft og hvordan poteter er en viktig ingrediens for en grønn fremtid. Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke ga under sitt innlegg, et innblikk i dagens internasjonale handelspolitikk sett fra et norsk perspektiv: «Handel må svare på dagens utfordringer som økt verdens befolkning, land- og vannmangel og klimaendringer».

Videre viste den norske potetsektoren hvordan den har tilpasset seg forbrukernes krav til helse, bærekraft og «convenience». Ingeborg Flønes, administrerende direktør i HOFF SA, demonstrerte hvordan man lykkes med å drive en sirkulær økonomi innenfor potetsektoren; mens Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel, viste hvordan man relaterer seg til forbrukerne og lærer neste generasjon.

Kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter» er den del av den globale kampanjen «Imagine a world without potatoes». Hovedaktivitetene i den norske kampanjen ble  presentert av Borghild Glorvigen, prosjektleder Fagforum Potet. 

Hvordan lede i skiftende tider

Ettermiddagsøkten ble åpnet med dagens «key note speaker» Anita Krohn Traaseth, som ga en inspirerende tale om hvordan man kan lede i skiftende tider. Som tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge fremhevet Anita Krohn Traaseth viktigheten av innovasjon, lederskap og bærekraft, som går hånd i hånd.  

Flere norske bidrag

Under dagene i Oslo, fikk deltakerne også høre interessante innlegg fra Maarud, Mattilsynet, Grønt Punkt Norge og flere internasjonale innledere. Et høydepunkt var også besøket og omvisningen på Arcus som også ga en fin inngang på innlegget fra Ingeborg Flønes, Hoff (se over). Besøket ble avsluttet med en båttur på Oslofjorden som ga rom for gode diskusjoner og knytting av nye kontakter.

Utdrag fra oppsummeringen

Ved avslutningen av Europatat Congress 2019, oppsummerte Raquel Izquierdo de Santiago, administrerende direktør for Europatat, dagen: «Etter dagens inspirerende presentasjoner kan vi konkludere med at innovasjon ikke kan overse bærekraft, og at bærekraft kan ikke overse innovasjon.»

For mer informasjon om foreleserne og deres presentasjoner, vennligst besøk europatatcongress.eu.