Europatat Congress 2019 – en suksess

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund var vertskap da over 100 deltakere fra 15 forskjellige land var samlet for å delta på Europatat Congress 2019. For første gang var kongressen lagt til Norge, og temaet var: «The timeless potato: A dynamic an innovative Food».


Europatat Congress 2019. Innledere (fra høyre): Espen Gultvedt (BAMA), Ingeborg Flønes (Hoff) og Marianne Borgen (ordfører Oslo). Foto: NGFG

Europatat Congress 2019 – En unik og vellykket begivenhet for potetsektoren

Med 50 medlemsbedrifter i 21 europeiske land samler Europatat – European Potato Trade Associationnasjonale foreninger og selskaper involvert i handel med potet fra hele Europa. Hvert år arrangeres Europatat Congress som består av komitèmøter, generalforsamling, konferanse og fagtur.

Potetens bærekraft og gode bidrag innen sirkulær økonomi

Europatat Congress 2019 har, gjennom sitt fokus på potetsektorens mange ressurser innen innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi fått særdeles positiv tilbakemelding, og det påpekes høy kvalitet på foreleserne som leverte innovative, engasjerende og inspirerende innlegg. 

13. juni åpnet Gilles Fontaine, Europatats president, selve kongressen: «Europatat Congress er blitt en nøkkeldato for potetsektoren i Europa, og denne utgaven i Norge viser den voksende betydningen av å samarbeide i et globalisert marked».  

Gjennom formiddagen fremhevet Marianne Borgen, Ordfører i Oslo, betydningen av bærekraft og hvordan poteter er en viktig ingrediens for en grønn fremtid. Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke ga under sitt innlegg, et innblikk i dagens internasjonale handelspolitikk sett fra et norsk perspektiv: «Handel må svare på dagens utfordringer som økt verdens befolkning, land- og vannmangel og klimaendringer».

Videre viste den norske potetsektoren hvordan den har tilpasset seg forbrukernes krav til helse, bærekraft og «convenience». Ingeborg Flønes, administrerende direktør i HOFF SA, demonstrerte hvordan man lykkes med å drive en sirkulær økonomi innenfor potetsektoren; mens Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel, viste hvordan man relaterer seg til forbrukerne og lærer neste generasjon.

Kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter» er den del av den globale kampanjen «Imagine a world without potatoes». Hovedaktivitetene i den norske kampanjen ble  presentert av Borghild Glorvigen, prosjektleder Fagforum Potet. 

Hvordan lede i skiftende tider

Ettermiddagsøkten ble åpnet med dagens «key note speaker» Anita Krohn Traaseth, som ga en inspirerende tale om hvordan man kan lede i skiftende tider. Som tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge fremhevet Anita Krohn Traaseth viktigheten av innovasjon, lederskap og bærekraft, som går hånd i hånd.  

Flere norske bidrag

Under dagene i Oslo, fikk deltakerne også høre interessante innlegg fra Maarud, Mattilsynet, Grønt Punkt Norge og flere internasjonale innledere. Et høydepunkt var også besøket og omvisningen på Arcus som også ga en fin inngang på innlegget fra Ingeborg Flønes, Hoff (se over). Besøket ble avsluttet med en båttur på Oslofjorden som ga rom for gode diskusjoner og knytting av nye kontakter.

Utdrag fra oppsummeringen

Ved avslutningen av Europatat Congress 2019, oppsummerte Raquel Izquierdo de Santiago, administrerende direktør for Europatat, dagen: «Etter dagens inspirerende presentasjoner kan vi konkludere med at innovasjon ikke kan overse bærekraft, og at bærekraft kan ikke overse innovasjon.»

For mer informasjon om foreleserne og deres presentasjoner, vennligst besøk europatatcongress.eu.

Europatat Congress, Oslo 12. – 14. juni 2019

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund er medarrangør når Europatat – European Potato Trade Association avholder sin årlige kongress i Oslo 12. – 14. juni 2019,.

Årets Europatat Congress har fått tittelen “The timeless potato: A dynamic and innovative food”

Europatat har mer enn 50 medlemsbedrifter i 21 europeiske land og samler både nasjonale foreninger og selskaper involvert i handel med potet fra hele Europa. Normalt deltar rundt 100+ delegater på disse årlige møtene.

Kongressen er lagt til Holmenkollen Park Hotell, med 6 ulike komitèmøter onsdag og konferansen torsdag. I tillegg til et godt faglig program, er den sosiale «networkingen» lagt til Arcus, Festningen restaurant og Oslofjorden.

12. – 14. juni 2019 vil altså store deler av potetindustrien i Europa samles i Norge for å snakke om potet, og ikke minst høre om det unike ved det norske potetmarkedet.

Vil du også være med?

Påmeldingen er åpen, og du finner mer informasjon på https://europatatcongress.eu/, denne oppdateres fortløpende og de de ulike foredragsholderne vil bli presentert om kort tid.

Workshop 5 #MerAv

Det er åpnet for påmelding til Workshop 5 i arbeidet med Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold #mergrovtgrøntogblått

Dato: 12. mars 2019 kl. 09:00 – 15:00
Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo, Oslo
Vi starter med felles program frem til lunsj og avslutter med sektorvise møter.
Ingen deltakeravgift.

Sektormøte frukt og grønt:
Freshfel Europe (European Fresh Produce Association) har ledet et arbeid i forbindelse med EU’s helsepolitiske plattform. Nicola Pisano fra Freshfel kommer og forteller om resultatet og videre planer for arbeidet som har fått tittelen «Stimulating fresh fruit and vegetable consumption for healthier European consumers». Vi får også høre om muligheter for mersalg til matpakka, om poteten som går fra taust til trendy og vi får høre om den digitale matkonkurransen «Lag din egen lunsj» som engasjerer 30 000 ungdommer.

Påmelding innen 05.03.2019: https://response.questback.com/helsedirektoratet/wsjh3eohzd

Ny status for det vi skal spise mer av

Med #MerAv-kampanjen har Helsedirektoratet droppet pekefingeren til fordel for positivt ladede budskap. Har det virket? Det er ett av temaene i seminaret #MerAv på Foodscape.

Bak seminaret står Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Sjømat Norge og Helsedirektoratet.

De tre bransjeaktørene samarbeider om det som er innsatsområde 4 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold: Å øke befolkningens inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent innen 2021.

Gunn Knutsen, Norsk Sjømat, Gry Sørensen, Norges Frukt- og Grønnsak-grossisters Forbund og Gunnar Bakke Baker- og Konditorbransjens Landsforening samarbeider om innsatsområde 4.

– Mens de andre bransjene må jobbe med å redusere forbruket, enten det gjelder sukker, salt eller mettet fett, er vårt oppdrag positivt ladet. Vi skal øke konsumet. Det er klart at det er lystigere. Samtidig er det like krevende, og vi har jobbet systematisk med dette i 18 måneder, helt siden første workshop i mai 2017. På Foodscape vil vi få oppdatert status for dette arbeidet, og se hva har vi oppnådd siden forrige workshop i april 2018, sier daglig leder Gry Sørensen i Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund.

Hun er derfor spent på hva som vil komme frem når aktørene møtes i Lillestrøm 11. oktober, på andre dag av Foodscape i Norges Varemesse.

Der vil blant andre eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og divisjonsdirektør folkehelse i Helsedirektoratet Linda Granlund delta. I tillegg skal vinneren av årets NM i Sunn FastFood kåres.

Status for #MerAv-kampanjen
Linda Granlund vil gi aktørene og andre interesserte oppdatert innsikt i resultatene av sommerens #MerAv-kampanje, der Helsedirektoratet har brukt sosiale medier og TV-reklame for å påvirke Norges befolkning til å spise mer frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.

– Helsedirektoratet har brukt mye pekefinger tidligere. Her har de i stedet valgt et positivt budskap, og snakket om hva vi bør spise. På Foodscape vil vi få innsyn i effekten av kampanjen, status for arbeidet, og kanskje hennes tanker om veien videre, sier Gry Sørensen.

Samtidig vil oppdaterte konsumtall for de relevante kostgruppene bli presentert.

Vil diskutere skolemat og anbud
Gry Sørensen forteller at #MerAv-aktørene har store forventninger også til møtet med folkehelseministeren, som skjer rett etter at fristen for å komme med innspill til den nye folkehelsemeldingen har gått ut. Meldingen skal komme i 2019.

– Vi vil benytte anledningen til å spørre om hennes tanker om meldingen, samt selvfølgelig å forsøke å påvirke dem, sier Sørensen.

Sørensen nevner spesielt to områder de tre bransjene er opptatt av. Etablering av varige skolematordninger og krav til offentlige anbud på mat som bidrar til mer servering av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat, altså mer grovt, grønt og blått.

#MerAv = bærekraft
Gry Sørensen ser det som helt naturlig å legge innsatsområdets fjerde workshop til nettopp Foodscape i Lillestrøm.

– Et bærekraftig kosthold kjennetegnes av det vi skal spise mer av; nemlig grovt, grønt og blått. Dette slås også fast i rapporten Bærekraftig kosthold fra Nasjonalt råd for ernæring. Dette ønsker vi å vise gjennom å samle aktørene som har sluttet seg til arbeidet på en arena hvor de kan se og lære og knytte nyttige kontakter for det videre arbeidet, sier hun.

Hun legger til at bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold, er temaer som hele næringen jobber med. Dermed vil trolig langt flere enn #MerAv-aktørene ha noe å lære av hvordan dette arbeidet legges opp og hvilke erfaringer de har gjort seg. Derfor er seminaret #MerAv på Foodscape åpent for alle.

Mye spennende på Foodscape
I tillegg til selve #MerAv-seminaret mener Gry Sørensen at Foodscape byr på en rekke interessante temaer, seminarer og foredrag – ikke bare for Norges Frukt- og Grønnsak- Grossisters Forbund, Sjømat Norge og Baker- og Konditorbransjens Landsforening, men også for resten av bransjen.

– Hele bærekraftstanken er viktig. Både temaene plast og matsvinn er for eksempel kjemperelevante problemstillinger for oss. Samtidig anbefaler jeg alle å også å avlegge utstillingen et besøk. En utstilling som vil vise både sunnere og mer miljøvennlige produkter og løsninger, sier hun.

Foodscape arrangeres 10. –11. oktober i Norges Varemesse i Lillestrøm. Det vil være gratis inngang til seminaret #MerAv.

#MerAv-kampanjen

Helsedirektoratets #MerAv-kampanje er lansert. Kampanjen understøtter arbeidet i innsatsområde fire i intensjonsavtalen mellom myndigheter og matvarebransje om å øke inntaket av grønnsaker, frukt og bær, fisk og sjømat og grove kornprodukter.

Målgruppen er barn og unge mellom 9 og 13 år, og foreldrene deres. Kampanjen har et positivt fokus på hva vi skal spise mer av, og løfter innsikten om at barn og unge liker fisk og sjømat, frukt og grønt, og grove kornprodukter. En god måte å få barna til å spise sunt, er å gi dem mer av det de liker. Kampanjen er utviklet i tett samråd med aktører i innsatsområde fire/ bransje, både i utforming av budskap, lanseringstidspunkt og valg av kanaler. Et eget løp i samarbeid med forebyggende helsetjenester og friskliv.

Bli med å spre innhold under hashtaggen #MerAv
Hashtaggen #MerAv  er aktivert – og flere allerede begynt å hive seg på #MerAv-bølgen på instagram. Utrolig gøy!

Vi oppfordrer alle som er  på instagram til å bruke hashtaggen når dere løfter matretter, budskap eller produkter som er knyttet  til #MerAv-matvarene; grove kornprodukter, fisk og sjømat og frukt og grønt.

Helsedirektoratet vil også kjøre stunt med flyslep i fire norske byer: Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand, og SoMe-aktiviteter rundt disse. Vi starter langs kysten i Oslo og Bergen på St.Hansaften.

 

Invitasjon til Intensjonsavtalens Workshop 3 #mergrovtgrøntogblått

Da er det åpnet for påmelding til Workshop 3 i arbeidet med intensjonsavtalen og et felles løft for sunt kosthold med #mergrovtgrøntogblått

Dato: 18. april 2018 kl. 09.00 – 16.00
Sted: NorgesGruppen, Karenlyst allé 12 – 14, Skøyen, Oslo
Vi starter med felles program frem til lunsj og avslutter med sektorvise møter.
Ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 09.04.2018:  https://event.nho.no/skjema/?event=9498

Foreløpig program grøntsektoren:

Frukt og grønt
14:00 Innledning
Gry Sørensen,
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
14:05 Monitorering – Totaloversikten 2018
Tore Angelsen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
14:25 Kvalitet er avgjørende?
Gartnerhallen
14:45 Offentlige anbud, status/oppfølging
Hanne Kristin Larsen, Helsedirektoratet
15:05 Sunnere valg i dagligvare – Hvordan påvirke forbrukerne i praksis?
Samira Lekahl, NorgesGruppen
15:25 Innspillsrunde videre arbeid og neste workshop

Foodscape – ny møtearena

NY KONFERANSE: Sunn og god mat er i dag et ufravikelig krav for både forbrukere og myndigheter. Maten vi kjøper og spiser skal være god for kroppen, god for miljøet, aller helst norskprodusert og helt klart god på smak. Nå blir konferansen Foodscape en viktig møteplass for fremtidens mat.  

Matbransjen tar disse kravene på alvor når de nå går sammen om å skape en helt ny møteplass for sunnere og mer miljøvennlig norsk mat:

Høyaktuelt tema
Foodscape arrangeres første gang 10. og 11. oktober 2018 på Norges Varemesse i Lillestrøm, og deretter hvert tredje år. Flere tunge organisasjoner innen mat og drikke står bak Foodscape, som dermed er bredt representert fra hav og jord til bord.

– Bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold er tema som hele næringen jobber med, og som forbrukerne er opptatt av. Foodscape blir derfor en svært aktuell møteplass for hele norsk matbransje, sier Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke.

Mindre svinn
Bransjen har signert flere intensjonsavtaler med myndighetene for å oppnå en bærekraftig matproduksjon, blant annet slik FNs bærekraftmål ønsker. Fremover skal Norge produsere sunnere, mer miljøvennlig mat, som samtidig skaper en god verden.

– Vi kaster mat for minst 20 milliarder kroner i Norge og matbransjen står for en tredel av matsvinnet. Avtalen mellom matbransje og myndigheter om halvering av matsvinnet innen 2030 er i tråd med FNs bærekraftmål, men også en viktig milepæl for oss, sier-Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett, som er mat- og serveringsbransjens satsing for å redusere matsvinn.

Hun understreker at en reduksjon av matsvinn vil ha en positiv effekt for både lønnsomheten i den enkelte virksomhet, og for miljøet og samfunnet.

– Samarbeid om å finne innovative løsninger på hvordan mat skal produseres og selges i fremtiden er avgjørende for å lykkes med å nå målet om en halvering av matsvinnet innen 2030, sier Haugen.

En arena for læring
– Foodscape er først og fremst en nødvendig møteplass. En arena hvor alle som jobber med mat og drikke i Norge kan lære av hverandre. På Foodscape kan du se hvilke løsninger som allerede finnes og fungerer, og bli inspirert til å ta steg i egen produksjon som resulterer i sunnere og mer bærekraftige produkter for bransjen og forbrukeren, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape i Norges Varemesse.

Innsikt i fremtidens mat
Engelberg understreker at alle som jobber profesjonelt med mat og drikke ønsker å imøtekomme kravene fra forbrukere og myndigheter om sunnere og bærekraftig mat. Foodscape vil gi deltakerne innsikt i fremtidens mat og foredling både gjennom utstilling og en konferansedel, som skal sørge for kompetansebygging og -deling. Begge deler er etterspurt av bransjen.

– Kunnskap er en utløsende faktor for både bransjens kostholdarbeid og i utviklingen av grønnere matproduksjon. Foodscape vil legge til rette for slik viktig kunnskapsdeling og vil kunne inspirere til nye løsninger i egen virksomhet, sier Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke.

Området mat, helse og miljøvern engasjerer, men kan også fremstå som et minefelt av motstridende målsettinger og behov. Foodscape skal gjøre det enklere for alle å dra i samme retning og samarbeide på tvers av tradisjonelle mønstre.

– Foodscape er en arena for innovasjon og produktutvikling. Selv om Foodscape er tydelig forankret i næringspolitiske mål, mister den aldri av syne det som er viktigs når vi snakker om mat, nemlig matglede. Vi setter bærekraft på menyen. Til syvende og sist handler Foodscape om hva som havner på morgendagens tallerken, sier Engelberg.

FOODSCAPE FAKTA:

  • Arrangeres 10.-11. oktober 2018 på Norges Varemesse, Lillestrøm
  • En møteplass hvor bærekraft settes på menyen.
  • Foodscape skal arrangeres hvert tredje år.
  • Foodscape er for alle som jobber med mat og drikke i Norge.
  • En konferanse som skal fremme muligheter, innovasjon og kunnskapsdeling.
  • En utstilling med alle som vil vise frem sunnere og fremtidsrettet mat og drikke, men også løsninger innen emballasje, oppbevaring, distribusjon, avfallshåndtering og andre produkter som er godt for miljøet.
  • Bransjen samler seg bak Foodscape. Hovedkomiteen består av NHO Mat & Drikke, NHO Reiseliv, Kost- & Ernæringsforbundet, Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN), Debio, Norges Frukt- og Grønsakgrossisters forbund, Sjømat Norge og Matvett.
    (Pressemelding)

 

NFGF – for alle seriøse aktører

NFGF
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) har som mål å være et effektivt samarbeidstiltak for norske frukt- og grønnsakgrossister, for å fremme felles interesser.

Medlemmer i Norges- Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) er automatisk medlem av Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor (FGS).

Daglig leder Gry Sørensen står for den daglige driften av NFGF og FGS.

Kontakt oss for informasjon om medlemskap: 93 22 45 83 eller gry.sorensen@fgsfrukt.no

Våre arbeidsområder:
• Informasjonstjenesten
 Tollmeldinger, rammevilkår og annen aktuell informasjon
• Varslingstjenesten
 Oppdatert informasjon fra Mattilsynet, Livsmedelverket, Fødevarestyrelsen
• EAN/GTIN-nummer
• Medlemsinformasjon
 Informasjon til medlemmer
• Kurs til medlemspris

Forbundet representerer alle sine medlemmer gjennom deltakelse i:
• Koordineringsgruppen, Intensjonsavtale om et sunnere kosthold
• Utenriksdepartementets WTO-utvalg
• Strategisk næringsmiddelforum, Mattilsynet
• Liason, Mattilsynet
• Styret, Opplysningskontoret for frukt og grønt
• KSL, Faggruppe planter
• Omsetningsrådet

Bransjekontakt:
Forbundet har jevnlig kontakt med aktuelle myndigheter som Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Helsedirektoratet, Tollvesenet o.l. Vi har også kontakt mot andre organisasjoner som Norsk Gartnerforbund, Nofima, OFG og GPS. Forbundet sitter i kontorfellesskap med OFG og med nærhet til mange aktører i bransjen.

Internasjonalt samarbeid:
• International Federation for Produce Standards (IFPS)
 Medlemskap + styreverv
• Freshfel
 Medlemskap
• Europatat
 Medlemskap

Aktuelle fokusområder:
 Økt inntak av frukt og grønnsaker
 Tolladministrering/Importspørsmål
 Mattrygghet
 Næringspolitikk

Vi tilbyr både ordinært medlemskap og assosiert medlemskap. Ta kontakt på gry.sorensen@fgsfrukt.no for ytterligere informasjon.

Bilde fra frukt.no