NFGF – for alle seriøse aktører

NFGF
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) har som mål å være et effektivt samarbeidstiltak for norske frukt- og grønnsakgrossister, for å fremme felles interesser.

Medlemmer i Norges- Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) er automatisk medlem av Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor (FGS).

Daglig leder Gry Sørensen står for den daglige driften av NFGF og FGS.

Kontakt oss for informasjon om medlemskap: 93 22 45 83 eller gry.sorensen@fgsfrukt.no

Våre arbeidsområder:
• Informasjonstjenesten
 Tollmeldinger, rammevilkår og annen aktuell informasjon
• Varslingstjenesten
 Oppdatert informasjon fra Mattilsynet, Livsmedelverket, Fødevarestyrelsen
• EAN/GTIN-nummer
• Medlemsinformasjon
 Informasjon til medlemmer
• Kurs til medlemspris

Forbundet representerer alle sine medlemmer gjennom deltakelse i:
• Koordineringsgruppen, Intensjonsavtale om et sunnere kosthold
• Utenriksdepartementets WTO-utvalg
• Strategisk næringsmiddelforum, Mattilsynet
• Liason, Mattilsynet
• Styret, Opplysningskontoret for frukt og grønt
• KSL, Faggruppe planter
• Omsetningsrådet

Bransjekontakt:
Forbundet har jevnlig kontakt med aktuelle myndigheter som Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Helsedirektoratet, Tollvesenet o.l. Vi har også kontakt mot andre organisasjoner som Norsk Gartnerforbund, Nofima, OFG og GPS. Forbundet sitter i kontorfellesskap med OFG og med nærhet til mange aktører i bransjen.

Internasjonalt samarbeid:
• International Federation for Produce Standards (IFPS)
 Medlemskap + styreverv
• Freshfel
 Medlemskap
• Europatat
 Medlemskap

Aktuelle fokusområder:
 Økt inntak av frukt og grønnsaker
 Tolladministrering/Importspørsmål
 Mattrygghet
 Næringspolitikk

Vi tilbyr både ordinært medlemskap og assosiert medlemskap. Ta kontakt på gry.sorensen@fgsfrukt.no for ytterligere informasjon.

Bilde fra frukt.no