INTENSJONSAVTALEN FOR ET SUNNERE KOSTHOLD FORLENGES

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er forlenget til 2025. Vi skal sammen med myndighetene jobbe aktivt for å fremme økt konsum av frukt, grønt, grovt og sjømat, samt mindre mettet fett, sukker og salt. 

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen – næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen. Helsedirektoratet har sekretariatet for samarbeidet.

Hovedmål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i takt med myndighetenes anbefalinger.

Sjømat Norge ,Virke, NHO Mat og drikke, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, NHO reiseliv og NHO Service og handel, signerte ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold med Helsemyndighetene.

– Mange ønsker å spise sunt, men trenger hjelp til å gjøre valgene. Jeg gleder meg til en ny avtaleperiode, og er spent på å se hva vi vil få til av resultater, uttalte helseminister Ingvild Kjekol under signeringsarrangementet til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. 

Vil øke andelen som følger kostholdsrådene

Avtalen er en re-signering etter at avtalen ble opprettet i 2016. Den nye avtalen strekker seg til 2025, og har som mål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i takt med myndighetenes anbefalinger.  

Linda Granlund i Helsedirektoratet innledet seminaret. Hun viste til de nasjonale folkehelsemålene, og målene som ligger om at Norge skal være blant de tre landene med høyest levealder.  

– Et sunt kosthold er en viktig nøkkel for å oppnå dette, og vi vet at kosthold og folkehelse er tett knyttet til hverandre, sier Granlund. 

Vil målrette arbeidet mot unge 

Det er av stor betydning at tiltakene for å innarbeide gode kostholdsvaner gjøres i ung alder. 

Innsats mot barn og unge har vist seg å være det mest effektfulle, da det er vanskeligere å endre kostholdsvaner for voksne personer. Vi har en jobb å gjøre, samtidig er det gledelig å se initiativet til Ungt Entreprenørskap og hva både selskap og leverandører selv har gjort av grep på produktinnovasjon.

Andelen som har tillit til kostrådene, er på 73 prosent. Helsedirektoratet jobber for at tilliten til kostrådene skal være så god som mulig. 

Kostholdsarbeidet må bli bedre kjent dersom man skal lykkes med målsetningen om 20 prosents oppgang for frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat. Det er ingen quick-fix, så vi må jobbe på flere fronter.