Invitasjon til Intensjonsavtalens Workshop 3 #mergrovtgrøntogblått

Da er det åpnet for påmelding til Workshop 3 i arbeidet med intensjonsavtalen og et felles løft for sunt kosthold med #mergrovtgrøntogblått

Dato: 18. april 2018 kl. 09.00 – 16.00
Sted: NorgesGruppen, Karenlyst allé 12 – 14, Skøyen, Oslo
Vi starter med felles program frem til lunsj og avslutter med sektorvise møter.
Ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 09.04.2018:  https://event.nho.no/skjema/?event=9498

Foreløpig program grøntsektoren:

Frukt og grønt
14:00 Innledning
Gry Sørensen,
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
14:05 Monitorering – Totaloversikten 2018
Tore Angelsen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
14:25 Kvalitet er avgjørende?
Gartnerhallen
14:45 Offentlige anbud, status/oppfølging
Hanne Kristin Larsen, Helsedirektoratet
15:05 Sunnere valg i dagligvare – Hvordan påvirke forbrukerne i praksis?
Samira Lekahl, NorgesGruppen
15:25 Innspillsrunde videre arbeid og neste workshop