Ny status for det vi skal spise mer av

Med #MerAv-kampanjen har Helsedirektoratet droppet pekefingeren til fordel for positivt ladede budskap. Har det virket? Det er ett av temaene i seminaret #MerAv på Foodscape.

Bak seminaret står Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Sjømat Norge og Helsedirektoratet.

De tre bransjeaktørene samarbeider om det som er innsatsområde 4 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold: Å øke befolkningens inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent innen 2021.

Gunn Knutsen, Norsk Sjømat, Gry Sørensen, Norges Frukt- og Grønnsak-grossisters Forbund og Gunnar Bakke Baker- og Konditorbransjens Landsforening samarbeider om innsatsområde 4.

– Mens de andre bransjene må jobbe med å redusere forbruket, enten det gjelder sukker, salt eller mettet fett, er vårt oppdrag positivt ladet. Vi skal øke konsumet. Det er klart at det er lystigere. Samtidig er det like krevende, og vi har jobbet systematisk med dette i 18 måneder, helt siden første workshop i mai 2017. På Foodscape vil vi få oppdatert status for dette arbeidet, og se hva har vi oppnådd siden forrige workshop i april 2018, sier daglig leder Gry Sørensen i Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund.

Hun er derfor spent på hva som vil komme frem når aktørene møtes i Lillestrøm 11. oktober, på andre dag av Foodscape i Norges Varemesse.

Der vil blant andre eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og divisjonsdirektør folkehelse i Helsedirektoratet Linda Granlund delta. I tillegg skal vinneren av årets NM i Sunn FastFood kåres.

Status for #MerAv-kampanjen
Linda Granlund vil gi aktørene og andre interesserte oppdatert innsikt i resultatene av sommerens #MerAv-kampanje, der Helsedirektoratet har brukt sosiale medier og TV-reklame for å påvirke Norges befolkning til å spise mer frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.

– Helsedirektoratet har brukt mye pekefinger tidligere. Her har de i stedet valgt et positivt budskap, og snakket om hva vi bør spise. På Foodscape vil vi få innsyn i effekten av kampanjen, status for arbeidet, og kanskje hennes tanker om veien videre, sier Gry Sørensen.

Samtidig vil oppdaterte konsumtall for de relevante kostgruppene bli presentert.

Vil diskutere skolemat og anbud
Gry Sørensen forteller at #MerAv-aktørene har store forventninger også til møtet med folkehelseministeren, som skjer rett etter at fristen for å komme med innspill til den nye folkehelsemeldingen har gått ut. Meldingen skal komme i 2019.

– Vi vil benytte anledningen til å spørre om hennes tanker om meldingen, samt selvfølgelig å forsøke å påvirke dem, sier Sørensen.

Sørensen nevner spesielt to områder de tre bransjene er opptatt av. Etablering av varige skolematordninger og krav til offentlige anbud på mat som bidrar til mer servering av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat, altså mer grovt, grønt og blått.

#MerAv = bærekraft
Gry Sørensen ser det som helt naturlig å legge innsatsområdets fjerde workshop til nettopp Foodscape i Lillestrøm.

– Et bærekraftig kosthold kjennetegnes av det vi skal spise mer av; nemlig grovt, grønt og blått. Dette slås også fast i rapporten Bærekraftig kosthold fra Nasjonalt råd for ernæring. Dette ønsker vi å vise gjennom å samle aktørene som har sluttet seg til arbeidet på en arena hvor de kan se og lære og knytte nyttige kontakter for det videre arbeidet, sier hun.

Hun legger til at bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold, er temaer som hele næringen jobber med. Dermed vil trolig langt flere enn #MerAv-aktørene ha noe å lære av hvordan dette arbeidet legges opp og hvilke erfaringer de har gjort seg. Derfor er seminaret #MerAv på Foodscape åpent for alle.

Mye spennende på Foodscape
I tillegg til selve #MerAv-seminaret mener Gry Sørensen at Foodscape byr på en rekke interessante temaer, seminarer og foredrag – ikke bare for Norges Frukt- og Grønnsak- Grossisters Forbund, Sjømat Norge og Baker- og Konditorbransjens Landsforening, men også for resten av bransjen.

– Hele bærekraftstanken er viktig. Både temaene plast og matsvinn er for eksempel kjemperelevante problemstillinger for oss. Samtidig anbefaler jeg alle å også å avlegge utstillingen et besøk. En utstilling som vil vise både sunnere og mer miljøvennlige produkter og løsninger, sier hun.

Foodscape arrangeres 10. –11. oktober i Norges Varemesse i Lillestrøm. Det vil være gratis inngang til seminaret #MerAv.